Talouspalvelut


Palvelemme asiakkaitamme sähköisellä toimintamallilla. Tämä mahdollistaa prosessien automatisoinnin, joka tuo selkeitä kustannussäästöjä yritykselle. Asiakasyrityksenämme olet aina ajan tasalla yrityksesi tilanteesta ja sen maksuvalmiudesta.

Käytössämme on sekä LemonSoftin että Visman ohjelmistot. Asiakasyritysten ei tarvitse itse investoida ohjelmistoihin ja laiteympäristöihin. Ohjelmiston valinnassa otamme huomioon yrityskohtaiset tarpeet, niin nykytilanteen kuin myös mahdolliset muutokset liiketoiminnassa, kuten esim. kasvusuunnitelmat. Näin varmistamme, että ratkaisu palvelee asiakkaitamme pitkäjänteisesti ja tuo sekä taloudellista että ajallista hyötyä.

Olemme Netvisorin Premium Partner kumppaneita.

Kuin käytössäsi olisi oma talousosasto


Nykyaikaset tilitoimistopalvelut

Kirjanpito, laskutus, saatavien valvonta, maksuliikenne, palkanlaskenta, veroilmoitukset, reskontrat ja tilinpäätökset. Lue lisää

Talouspäällikköpalvelu

Raportointi, ennusteet, jälkilaskenta, projektilaskenta ja budjetointi. Lue lisää

Sähköinen kirjanpitoprosessi

Sähköinen kirjanpito tarjoaa reaaliaikaista tietoa yrityksen tilasta. Lue lisää

Talouskonsultointi

Kassavirta- ja rahoituskonsultointi ja liiketoimintatulokset suunnittelu. Lue lisää

Nykyaikaiset tilitoimistopalvelut

Taloushallinnon digitalisoinnilla saadaan kirjanpitoprosessi nopeaksi ja automatisoiduksi. Paperiset tositteet häviävät minimiin, kuten myös ylimääräiset kirjanpitoviennit. Tämä vähentää merkittävästi kuukaudessa tehtävää työmäärää ja yhdenmukaistaa kirjauskäytäntöjä. Kaikki tiedot ovat yhdessä järjestelmässä, aina saavilla ja helposti netin kautta.

Takaisin ylös

Talouspäällikköpalvelu

Ulkoistettu talouspäällikkö hoitaa asiakkaan talousasioita kuin käytössä olisi yhtiön oma asiantuntija. Brivikon talouspäällikkö osallistuu tarvittaessa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin, on paikalla esimerkiksi kerran viikossa tai kuukaudessa. Palvelut ovat mitoitettavissa täysin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Takaisin ylös

Sähköinen kirjanpitoprosessi

Sähköisessä kirjanpidossa prosessit ovat nopeita ja automatisoituja. Kaikki tositteet tulevat järjestelmään sähköisenä. Paperisena tulevat ostolaskut kulkevat skannauspalvelun kautta. Erilaisia ostokuitteja ei tarvitse säilyttää, vaan ne voidaan kuvata matkapuhelimella mobiiliapplikaation avulla. Ostolaskujen hyväksyntä automatisoidaan. Pienet (esim. alle 50 e) puhelinlaskut voidaan ohjata kulkemaan suoraan hyväksyttyinä maksatukseen. Vain sovitun summan ylittävät laskut tulevat yrityksen johdolle hyväksyttäviksi. Myyntilaskut lähtevät sähköisesti aitoina verkkolaskuina tai tulostuspalvelun kautta. Tiliotteet kirjataan sähköisesti. Palkanlaskenta hoidetaan samalla järjestelmällä, kuten myös matka- ja kululaskut.

Takaisin ylös

Talouskonsultointi

Yrityksen eri vaiheissa tulee tilanteita, joissa tarvitaan talousasiantuntijaa oikean suunnan näyttämiseen, budjetointiin, tai esimerkiksi kehitysprojekteihin. Brivikolla on valmius ja kokemusta konsultoida taloushallinnon kaikilla eri osa-alueilla

Takaisin ylös